Torro-Fischfarm s.c.

Firma Torro-Fischfarm zajmuje się hodowlą węgorza europejskiego Anguilla anguilla. Chów i hodowla prowadzone są w budynkach zamkniętych o łącznej powierzchni 3000 m2, bez kontaktu z zewnętrznym otoczeniem w systemie recyrkulacji wody. Pozwala to nam na zachowanie optymalnych warunków w zakresie temperatury i innych parametrów wody. Woda wykorzystywana przy produkcji pochodzi ze studni głębinowej. System zamkniętego obiegu wody i „odcięcie” od środowiska zewnętrznego umożliwia wyeliminowanie nabycia chorób wirusowych, czy też pasożytniczych a zastosowanie filtrów biologicznych pozwala na maksymalną ochronę środowiska naturalnego i wodnego.

Prowadzimy chów i hodowlę od narybku szklistego węgorza tzw. montte, aż do ryby handlowej. Sprzedajemy zarówno narybek jak i rybę konsumpcyjną. Hodowla jest pod stałą opieką ichtiopatologa. Sprzedaż ryb prowadzimy całorocznie. Możemy dostosować się do potrzeb klienta w zakresie wielkości ryb.